AFV-İ ANİLKAT'


AFV-İ ANİLKAT'
Huk: Azalarından biri kesilen bir şahsın, buna karşılık hak kazandığı diyet veya kısas davalarından vaz geçmesi

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.